Työeläkekuntoutuksen kautta uusiin töihin

Työeläkekuntoutuksella tarkoitetaan työeläkevakuuttajien järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä ja parantaa työn tekemisen mahdollisuuksia silloin, kun henkilö ei enää terveydentilansa vuoksi voi jatkaa entisessä työssään. Tarkoitus on, että työntekijä pystyy sairaudesta, viasta tai vammasta huolimatta jatkamaan työelämässä.

Työeläkekuntoutukseen ovat oikeutettuja työikäiset, jotka on todettu entiseen työhönsä kykenemättömiksi. Työeläkekuntoutuksessa tavoitteena on luoda realistinen työllistymissuunnitelma työhön palaamiseksi jäljellä olevaa työkykyä, olemassa olevia tutkimustuloksia ja lausuntoja hyödyntäen. Vaihtoehtoina voivat olla olemassa olevien työmahdollisuuksien hyödyntäminen entisessä työpaikassa, työkokeilut ja tarvittaessa uudelleenkouluttautuminen.

Käytännössä työeläkekuntoutus toimii näin:

Työeläkekuntoutukseen tullaan vakuutusyhtiön lähettämänä. Länsivalmennus Oy on palveluntuottajana Kuntoutu.net –järjestelmässä.